Lékařská péče

 • Zajištění fyzioterapie a ergoterapie

 • Nadstandardní služby při léčení úrazů a nemocí

Výživové poradenství

 • Zajištění konzultací s výživovým poradcem

 • Poradenství při výběru výživových doplňků

Psychologické a pedagogické poradenství

 • Individuální koučink

 • Zprostředkování vzdělání v rámci středních a

  vysokých škol

 • Poradenství po skončení aktivní kariéry

 • Podpora osobního rozvoje

Právní poradenství

 • Zajištění právního poradenství prostřednictvím

  renomované advokátní kanceláře

 • Jednání, příprava a uzavírání smluv

 • Zastupování sportovce před státními a nestátními

  orgány a institucemi

 • Komplexní řešení veškerých právních záležitostí ve

  všech oblastech práva

 

Finanční poradenství

 • Zajištění příjmu v případě úrazu nebo nemoci

 • Komplexní vyřízení pojistných událostí

 • Zajištění životní úrovně sportovců

 • Zajištění bydlení

 • Zajištění životního standardu po skončení aktivní

  sportovní kariéry

 • Zajištění kariéry v případě ukončení sportovní

  činnosti

 • Vyhledávání a vyřízení dotací a veřejných zakázek

  pro oblast sportu

Sponzoring

 • Vyhledávání vhodného sponzora

 • Jednání o podmínkách sponzorské smlouvy

 • Řešení sponzorského vztahu mezi sportovcem a

  sponzorem