Finanční poradenství

Zajištění životní úrovně sportovců

Z důvodu materiálního zajištění umožňujícího kvalitní sportovní přípravu bez existenčních otázek spolupracujeme s odborníky pohybujícími se zejména na finančnících trzích, v bankovnictví a pojišťovnictví. Jelikož je sportovec subjektem fyzické činnosti, při které je neustále motivován překonávat sám sebe, tak se zvyšuje i pravděpodobnost přetížení organizmu a tím i možného úrazu. Proto je nezbytné, aby byl nejen na takovéto situace připraven a mohl se věnovat rekonvalescenci, příp. měl zajištěn životní standart, na který je zvyklý. Finanční poradenství poskytujeme i sportovním klubům a svazům zejména za účelem vyhledání a vyřízení dotací a veřejných zakázek v oblasti sportu.