Lékařská péče

Nadstandard při léčení úrazů a nemocí

V rámci lékařské péče zajišťujeme péči specialistů v oboru, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. V případně potřeby rychlé diagnostiky a ošetření v oblastech sportovní medicíny, ortopedie, chirurgie, zobrazovacích vyšetření ale i zátěžových vyšetření jsme v kontaktu předními odborníky na danou problematiku.

Fyzioterapeutická péče

Sportovní fyzioterapie je jedním z nejdůležitějších bodů v rámci sportovní péče. Tvorba preventivních a kompenzačních programů dle sportovního odvětví a disciplíny by měla být ušita sportovci na míru. Naši specialisté kombinací znalostí fyzioterapie a kondičního trenérství a mnoha dalších oborů vytváří tyto programy co nejpřesněji. V případě zranění pak řešíme urgentní zdravotní péči k urychlení úzdravy sportovce, úplnému zhojení a brzkému návratu ke sportu.