Sportovní agentura Sport Garant

Jsme Sport Garant

Jsme dynamická a progresivní sportovní agentura, jejíž zájem se soustředí především na komplexní poskytování služeb sportovcům a to od začátku jejich kariéry až po zapojení sportovce po skončení jeho sportovní kariéry do běžného života.

Dále poskytujeme služby sportovním klubům, svazům a dalším organizacím působícím ve světě sportu. Umožňujeme tak klientům se plně soustředit na jejich sportovní odvětví a podávat tak maximální výkony. Služby jsou poskytovány na poli právním, finančním, pojišťovacím, lékařském, psychologickém, vzdělávacím, obchodním atd. a jsou plně vytvářeny dle požadavků a profilů jednotlivých klientů. Ve spolupráci s nejlepšími odborníky v těchto oborech tak pomáháme rozvíjet klienty nejen na poli sportovním, ale i osobnostním, a přispíváme k eliminaci rizik, která se při sportovní činnosti mohou vyskytnout.

Druhým pilířem naší vize je podpora sportu a jeho rozvoj a to zejména na území České republiky. Podporou sportu chceme docílit zmírnění patologických společenských jevů jako je alkoholismus, drogy, kriminalita, jež se týkají zejména mladých lidí, kteří by se vedením ke sportu těmto negativním vlivům vyhnuli.

Podpora sportu se netýká pouze sportů globálně rozšířených, ale i sportů, které se rozvíjejí či nejsou tak populární jako např. JUDO, windsurfing, snowboarding, bike, kiteboarding atd.

S druhým pilířem souvisí i podpora vzdělání sportovců, kteří často nemají nastaveny individuální podmínky pro úspěšné absolvování studia a to jak středoškolského tak vysokoškolského. Proto ve spolupráci se soukromoprávními i veřejnoprávními institucemi zajišťujeme s ohledem na možnosti a schopnosti klientů přístup ke vzdělání.