Právní poradenství

Zajištění právního poradenství

Sportovec se v rámci své sportovní kariéry (a nejen jí) setkává s právními skutečnostmi jako jsou smlouvy, členství v klubech, sportovních svazech a jiných organizacích, a z toho vznikající práva a povinnosti, právními událostmi (např. úrazy), protiprávním jednáním atd. Z důvodu zejména časové a odborné náročnosti řešení právních záležitostí spolupracujeme při poskytování právního poradenství s renomovanou advokátní kanceláří, jejíž jednou ze specializací je i sportovní právo.